HVORFOR SKIFTE FILTER?

ANBEFALINGER:

• Spesialister anbefaler at filteret skal stå maks et år
• Byttes to ganger per år der det er høy luftforurensing (byer/tettsteder)
• Bytt filter etter tidsintervall, ikke etter trykkfall


FAKTA OM HVA FILTERET SAMLER OPP OG LAGRER:

• Biologisk materiale som forråtner
• Pollensporer som kan avgi allergener
• Helseskadelige tungmetaller
• Muggsoppvekst pga fuktighet (kan smitte over og legge seg i kanalene)


KONSEKVENSER VED IKKE Å SKIFTE FILTER REGELMESSIG:

• Dårlig inneklima som kan medføre hodepine og sykdom
• Tette filter krever mer energi og er dyrere i drift
• Høyere kostnader på energi- og vedlikehold